بستن

این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد تکثیرکاران کاملا محفوظ می باشد

 

کد تخفیف 10 درصدی ثبت اولین سفارش آنلاین (به مدت محدود )  | کد تخفیف : first-order

سفارش پرینت 

راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه دانشگاه های مختلف

/uploads/article/1402-12/21/s&r-university-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1402/12/21 78
/uploads/article/1402-12/21/north-tehran-university-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1402/12/21 204
/uploads/article/1402-12/21/eastern-tehran-university-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

1402/12/21 85
/uploads/article/1402-12/21/south-tehran-university-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

1402/12/21 222
/uploads/article/1402-12/21/share-qods-universtiy-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

1402/12/21 83
/uploads/article/1402-12/21/tarbiat-modares-university-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه تربیت مدرس

1402/12/21 100
/uploads/article/1402-12/21/yadegar-imam-iau-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

1402/12/21 18
/uploads/article/1402-12/21/centarl-tehran-branch-thesis-guide-min.jpg

راهنمای شیوه تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

فایل راهنمای شیوه نگارش و تدوین پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

1402/12/21 34